Koester de heemkundekringen

donderdag 27 oktober 2011 door: Theo Cuijpers

Onlangs las ik een alleraardigst boekje van Thomas von der Dunk: 'Regels zijn voor de dommen'. In een van de essays probeert Thomas te analyseren van welke kanten onze samenleving het meest wordt bedreigd. Hij gaat uit van de vooronderstelling dat de samenleving het beste functioneert als veel mensen een binding met de samenleving hebben. Die binding blijkt uit betrokkenheid met wat er gebeurd in eigen omgeving, hulpvaardigheid ten opzichten van mensen in de eigen omgeving, interesse in de kwaliteiten van de omgeving, etc, kortom 'sociale cohesie'. De politiek heeft er tegenwoordig de mond vol van.

Volgens Thomas zijn er twee groepen die sociale cohesie bedreigen:

  • Dat is een groep aan de bovenkant van 'nieuwe rijken'. Het gaat om mensen die werken voor het internationale bedrijfsleven, die op zoek zijn naar plekken waar ze het best hun geld kunnen verdienen en ze gaan gemakkelijk van de ene plek naar de andere. Ze wonen hier en in het buitenland in 'gated communities' en ze zijn niet afhankelijk van het voorzieningenniveau van een land. Als ze ziek zijn gaan ze privéklinieken en hun kinderen bezoeken privéscholen. Als het ergens minder plezierig wordt, vertrekken ze. Ze hebben de samenleving niet nodig, ze lossen het zelf wel op.
  • Aan de onderkant is er, volgens Von der Dunk, ook een groep die niet of heel weinig betrokken is bij de samenleving. Het gaat hier om een deel van de allochtonen, die alleen binding hebben met hun oude vaderland en met andere mensen die daar vandaan komen. Ze besteden een deel van hun geld in dat land, kijken elke dag naar zenders uit hun oude vaderland,  gaan er elk jaar op vakantie en gaan er wonen als ze met pensioen zijn. Wat er in hun eigen Nederlandse omgeving gebeurt, boeit ze maar heel weinig.

Je eigen omgeving
Van twee kanten wordt er dus aan de 'sociale cohesie' geknaagd. Het is daarom van belang dat we iedereen koesteren, die aan de samenhang in de eigen omgeving een bijdrage levert. De heemkundekringen moeten in dit verband zeker genoemd worden. Zij koesteren het gevoel dat men een relatie heeft met de eigen omgeving en zij willen graag voor die omgeving opkomen en zorgen.

In een samenleving die, zoals Von der Dunk, aangeeft, van verschillende kanten wordt bedreigd, is het dus zaak dat politiek en bestuur de heemkundekringen in hun werk stimuleren, ze niet voor de voeten lopen en hun wensen en adviezen zeer serieus nemen. Niet voor die kringen, maar voor de samenleving.

 

 reactiesHeemkunde Maatschappij 


Thuis in Brabant
 
Links | Colofon