Bestaat er nog een Brabantse identiteit?

woensdag 28 november 2012 door: Theo Cuijpers

Kaartje Brabant nu.Op 24 november 2012 werd door Erfgouw Antwerpen (de Antwerpse tegenhanger van Brabants Heem) een colloquium georganiseerd over de vraag wat er van de eenheid van het oude grote hertogdom Brabant nog over is. Er was eigenlijk te weinig tijd om deze en de andere voorliggende vragen tijdens dat colloquium diepgaand te bespreken. Daarom bleef er veel in de lucht hangen.

Duidelijk werd dat voor veel Antwerpenaars (stad en provincie) Brabant gevoelsmatig ver weg is. Ik werd uitgenodigd om in 5 minuten te vertellen wat ik van de voorliggende vraag vond. Het antwoord zat voor mijn gevoel in een enquête die ik in 2006 hield onder Noord- en Zuid-Brabantse leerlingen.

De resultaten maken duidelijk dat er geen sprake is van een grensoverstijgend Groot- of Pan-Brabants bewustzijn bij onze jeugd.

Enquete
Een paar voorbeelden: Op een lijst moesten de leerlingen kiezen van wat typisch Brabants was. Houdoe en carnaval scoorden in het noorden hoog. Houdoe scoorde in het zuiden 0% en carnaval heel laag, in het zuiden associëren de pubers Brabant met lekker eten (asperges, mosselen en Trappistenbier). Er waren ook een aantal waar/onwaar/weet niet vragen.
Dat de helft van de Nederlandse en 65% van de Belgische leerlingen met ‘weet niet’ antwoordt op de stelling ‘Tijdens de Belgische opstand rukten de Nederlandse troepen, luid toegejuicht door de Belgische bevolking, op in de richting van Brussel’, mag wel verontrustend worden genoemd.
Waals-Brabant
Op het colloquium waren alle Brabantse gebiedsdelen (Noord-Brabant, Vlaams Brabant, Brussel, provincie Antwerpen) vertegenwoordigd, behalve Waals-Brabant. Een van de Noord-Brabantse aanwezigen stelde daar een vraag over. Hoe kun je een colloquium organiseren over de vraag wat de delen van Brabant nog bindt als je Waals-Brabant niet uitnodigt?
De Vlaamse aanwezigen reageerden als gestoken door een giftig insect: ‘Als je er eentje uit Waals-Brabant uitnodigt dan moeten we allemaal Frans gaan praten.’ Zonder dat iemand die conclusie trok, bleek dat de grens tussen Noord en Zuid delen van Brabant heeft doen losgroeien van elkaar, maar dat stelt weinig voor met de effecten van de taalgrens. Die heeft zo’n diepe kloof veroorzaakt, dat Waals en Vlaams niet met elkaar kunnen praten over de gemeenschappelijke Brabantse geschiedenis. Dat kan van ons Noord-Brabanders zeker niet worden gezegd.


reactiesIdentiteit 


Thuis in Brabant
 
Links | Colofon