Meer blauw op het platteland

vrijdag 28 september 2012 door: Theo Cuijpers

Wouwsche Plantage, bijgebouwen.

Houden van het Brabantse land is niet zoals het houden van een mooie vrouw, maar eerder houden van een vrouw die ooit heel mooi was en waar je soms nog iets van die schoonheid terugziet, maar vaak ook niet.

Het verschil tussen landschap en vrouw is dat de jaren bij vrouwen de jaren onherroepelijk werken, ondanks smeren en strijken, op de lange duur is er niets aan te doen. Het landschap kan zich nog enigermate herstellen, met het accent op kan.

Houden van dat landschap was de laatste tijd een moeilijke zaak. Er gebeuren dingen waardoor je op het ene moment ‘Himmelhochjauchzend’ bent en even later ‘zum Tode betrübt”.

Eerst het hemelse juichen: Laatste werd het boek over de Brabantse landgoederen van Tijs Caspers gepresenteerd. Na de presentatie werd er een wandeling gemaakt en konden we nieuwe landgoederen bekijken. Je ziet dat ze heel mooi gaan worden. In het boek staan maar liefst 151 Brabantse landgoederen, leuke verhalen met hele mooie foto’s van een mooi Brabants land. Je gaat er spontaan van zingen: ‘Wie schön os Brabant is dat weet toch neemes’.

Een paar dagen later sla je nog met de vlinders in je buik Brabants Dagblad open: ´Ruim de helft van de Brabantse veebedrijven stoot te veel ammoniak uit of treft te weinig maatregelen om de uitstoot te beperken. De provincie schrijft dat in een rapport over controles die in 2010 en 2011 zijn uitgevoerd. Van 627 bedrijven die zich aan nieuwe stikstofregels moeten houden waren er 332 in overtreding. Bij 56 bedrijven ging het om een zware overtreding, zoals luchtwassers die niet zijn geplaatst, niet werken of onvoldoende capaciteit hebben. Ammoniakemissie door intensieve veehouderij is een grote bedreiging voor de natuur. De stikstof uit de ammoniak bevoordeelt snel groeiende, veel voorkomende plantensoorten ten koste van zeldzame, langzamer groeiende soorten. Bovendien zorgt de uitstoot voor stank en gezondheidsrisico's.´ Even daarna was het weer raak in ons mooie Brabant. NRC Next schreef over een Lieropse handelaar die met mestfraude zo´n 8 a 9 miljoen euro zou hebben verdiend. En dat kan alleen maar als je heel veel mest illegaal loost, met alle gevolgen voor mens en milieu.

De boodschap van beide artikelen is wat mij betreft eigenlijk hetzelfde. De boeren als hoeders van ons mooie boerenland, die idylle waar de ZLTO ons in probeert te laten geloven, die is gewoon niet waar. Jammer, maar helaas. De landbouwsector moet streng worden gecontroleerd, er moet niet meer blauw op straat komen, maar meer blauw op het platteland. De goede lezer zal begrijpen dat ik dat dat niet hetzelfde blauw is, als dat laatst na de verkiezingen het Brabantse platteland blauw kleurde.  reactiesLandschap Natuur 


Thuis in Brabant
 
Links | Colofon