Nieuw leven voor kerken

vrijdag 13 januari 2012 door: Theo Cuijpers

Sacramentskerk in Tilburg (foto: Theo Cuijpers)

Vroeger woonde ik in de Sacramentsparochie.  Zo werd de Tilburgse wijk Armhoefse Akkers door bijna iedereen genoemd. De wijk was genoemd naar de Sacramentskerk die samen met het klooster van de Schijndelse Zusters het religieuze centrum van de wijk volgde.

In het klooster wonen nu Polen en de kerk staat al jaren leeg. Het instituut R.K. kerk wil slopen, de gemeente heeft de kerk op de monumentenlijst gezet, maar kan verder weinig en ondertussen is de tijd de bondgenoot van degenen die willen slopen.

De kerk kan alleen maar blijven staan als er een nieuwe functie voor komt. Die nieuwe functie zou wat mij betreft dicht bij de oude kunnen liggen.

Vroeger werd de kerk gebruikt voor de eredienst, dus ook voor uitvaarten. Mensen gaan nog steeds dood en kiezen vaak niet meer voor een kerkelijke uitvaart. Het beleid van de kerk is, lijkt me, daar duidelijk debet aan. 

Crematoria
Crematoria krijgen naar gelang de kerken minder uitvaarten verzorgen het steeds drukker en vaak zijn de zalen te klein. Regelmatig horen we over plannen nieuwe centra te bouwen met nieuwe zalen waar mensen voor een afscheid bijeenkomen. En dat terwijl er kerken leeg staan, die daar uitstekend geschikt voor zijn of zijn te maken.

De sfeer is er vaak voor een afscheid prima, men kan kiezen voor geen, weinig of wat meer religieuze symboliek tijdens de uitvaart, zonder dat men te maken krijgt met de rigide opvattingen van kerkelijke functionarissen.

We bouwen dus geen nieuwe crematoria, maar gebruiken onze leegstaande kerken die daar geschikt voor zijn als uitvaartcentra. Na de afscheidsviering volgt dan nog een tocht naar de begraafsplaats of de crematieoven. 

In Eindhoven gaat de helft van de kerken dicht. Als die kerken allemaal gesloopt worden betekent dat een hele grote aderlating voor de kwaliteit van de bebouwde omgeving. Als we ons afscheid vieren in die kerken aan het einde van ons leven, kunnen een groot aantal van die kerken aan een tweede leven beginnen.reactiesMonument Maatschappij 


Thuis in Brabant
 
Links | Colofon