Omroep Brabant, een Brabantse omroep?

dinsdag 31 januari 2012 door: Jos Swanenberg

Willen we in Noord-Brabant een onafhankelijke, publieke omroep blijven houden? Dat was de vraag die voorlag bij Provinciale Staten, de volksvertegenwoordiging van onze provincie. En? Jazeker, de overgrote meerderheid van Provinciale Staten van Noord-Brabant wil dat Omroep Brabant haar redactionele en programmatische zelfstandigheid behoudt. En ook het eigen net moet blijven!

PS hebben dit aan Gedeputeerde Staten verzocht in een motie op 20 januari. Zij willen dat GS actief gaan uitdragen en maximale inzet gaan plegen (zo zeg je dat in de politiek) bij het Rijk om te bereiken dat Omroep Brabant haar zelfstandigheid en haar net mag houden. GroenLinks ondersteunde de motie die door VVD, CDA, SP, PvdA, D66, 50Plus, OSN en Partij voor de Dieren tijdens de vergadering van Provinciale Staten was ingediend. Alleen de PVV stemde tegen de motie.

Waarom een motie? De Brabantse politici denken dat de regionale omroepen zouden worden samengevoegd en worden gedecentraliseerd onder de vlag van de Nederlands Publieke Omroep. Hierdoor verliezen ze hun eigen zenders en onafhankelijkheid over de programmering. Waarom zou dat erg zijn? De politici constateren dat de omroep een groot draagvlak onder de Brabantse bevolking heeft opgebouwd en dat de omroep de Brabantse identiteit dient te behouden die de zender zo waardevol voor Brabant maakt.

Brabantse identiteit?
Ik weet niet waar PS dit op baseren, maar het komt me wel bekend voor. In 2006 heeft het onderzoeksinstituut PON onderzocht hoe Brabanders de kwaliteit van Omroep Brabant ervaren. De resultaten werden in de zomer van 2007 gepresenteerd: ruim voldoende scoorde de omroep.

Dat lijkt mooi, en werd ook heel positief naar buiten gebracht, maar Joris van Dierendonck heeft het onderzoeksrapport eens heel goed tegen het licht gehouden (in Brabants 16, p. 35-39, december 2007). Het PON constateerde ook dat jongeren, hoog opgeleiden en mensen uit een stedelijke omgeving veel minder naar Omroep Brabant kijken en luisteren dan hun tegenhangers. Dat is gebaseerd op ca. 3.700 schriftelijke vragenlijsten, een representatieve steekproef van de Brabantse bevolking. Het PON baseert zich dus niet, opvallend genoeg, op kijk- en luistercijfers. Op televisie doen vooral het nieuws en Brabant Party het goed. Op de radio is De Koning te rijk in 2006 het meest populair, maar dat programma is in 2010 gestopt. Cultuurprogramma’s scoren niet zo best in het PON-onderzoek. “Op z’n Brabants”, het radioprogramma over Brabantse dialecten, deed het destijds nog het minst slecht. De helft van de respondenten luistert nooit naar Omroep Brabant radio, een kwart kijkt nooit naar Omroep Brabant televisie: niet interessant. Van Dierendonck merkt terecht op dat juist een regionale omroep kan bijdragen aan het vergroten van de belangstelling voor de eigen regio. Maar dan moet je wel de juiste programma’s uitzenden. Het PON vindt ten onrechte dat een omroep niets aan die geringe belangstelling voor de regio kan doen. Bovendien beveelt het PON aan om meer populaire muziek te draaien, “hetgeen ten koste mag gaan van Brabantse muziek”, terwijl Brabantse streektaalmuziek en Nederlandstalige muziek in hun eigen onderzoek als meest populaire genre genoemd wordt door de respondenten. Zo jaag je dus de luisteraars die je nog hebt, weg. Van Dierendonck vindt dat verjongen van het publiek best nuttig kan zijn, maar dat dat niet ten koste mag gaan van je traditionele achterban.

Brabants = aparte doelgroep?
Ik maak me ernstige zorgen over de Brabantse identiteit van Omroep Brabant. Uit betrouwbare bron hebben we vernomen dat de programma’s ‘Brabant Leeft!’ en ‘Op z’n Brabants’ medio 2012 van de radiozender verdwijnen. Omdat dat doelgroepprogramma’s zijn. Radioprogramma’s over Brabantse cultuur en taal behoren niet tot de algemene programmering van de omroep die de Brabantse identiteit moet uitdragen, maar tot specifieke doelgroepenprogrammering. En daar houdt men binnenkort mee op. Sund! Het zijn nu net die programma’s die gewaardeerd worden door het publiek, dus voor draagvlak zorgen, en die je Brabantse identiteit versterken.

 

 

Omroep Brabant heeft trouwens op 27 januari een rechtszaak tegen de provincie gewonnen. De omroep protesteerde namelijk tegen een bezuiniging van 1,7 miljoen euro, die de provincie wilde opleggen. Dat besluit werd als onzorgvuldig en onvoldoende beoordeeld. Voorlopig wordt er dus niet gekort op de subsidie van Omroep Brabant. Doelgroepenprogramma’s maken dus!reactiesDialect Cultuur 


Thuis in Brabant
 
Links | Colofon