Op naar Braburg!

donderdag 1 november 2012 door: Jurgen Pigmans

Braburg?!? Waar ligt dat dan? Nog nergens, maar als het aan Mark & Diederik ligt, duurt dat niet al te lang meer.

Het nieuwe regeerakkoord is gepresenteerd. De kleur is officieel paars – VVD en PvdA hebben elkaar immers netjes enkele belangrijke punten gegund – maar het is wel een paars dat sterk naar rood neigt. De discussies over het zorgstelsel hebben de Telegraaf zelfs al zo ver gekregen om Rutte weg te zetten als een socialist.

Geen provincies
De echte socialist (of liever sociaaldemocraat) is natuurlijk Diederik Samsom, zijn partner in crime, waarmee hij nog een ander plannetje heeft bekokstoofd: opheffing van de provincies. Ze zullen in de toekomst vervangen worden door vijf landsdelen. Gemeenten blijven voorlopig nog wel bestaan, maar M&D willen wel van al dat kleine spul af: alleen gemeenten met minimaal 100.000 inwoners.

Braburg. Nog een paar jaartjes wachten?Utrolland
Een concreet voorbeeld van zo’n nieuw, provincieoverstijgend landsdeel geven de twee heren zelf al: het samengaan van Noord-Holland, Utrecht en Flevoland: ‘Fleholtrecht’.  Of misschien ‘Utrolland’? Klinkt een beetje Deens. Dat is in ieder geval nummertje één. Nog vier te gaan.

Frenthingen
De noordoosthoek lijkt ook een logische: Drenthe, Groningen en Friesland samen. Worden ze daar blij van het nieuwe ‘Frenthingen’? Ik denk het niet, al zal het noordoostelijke drama in de ogen van de meeste Nederlanders wel meevallen.

Midden-Oosten
Het derde landsdeel zal dan bestaan uit Gelderland en Overijssel. Het is dus een soort van 'Oost-Midden'. Of misschien 'Midden-Oosten'. Laten we hopen dat de Twenten zich in dat geval iets minder radicaal opstellen ten aanzien van hun volkssoevereiniteit, dan de Palestijnen doen in Israël.

Zeehuidland
Dan zijn er nog twee te gaan, beide in het zuiden. Het ligt voor de hand de twee zeegebieden ook maar samen te voegen. Zeeland en Zuid-Holland, samen ‘Zolland’. Of ‘Zedland’? Of ‘Zeehuidland’? Dat laatste past dan wel weer mooi bij de verweerde kop die je daar krijgt, als gevolg van het lange turen over de dijken, tegen een schrale zeewind in.Een authentieke 'Zeehuidlander'?

Braburg

U raadt al wat nummertje vijf zal zijn. Noord-Brabant en Limburg worden ook maar gemakshalve aan elkaar geplakt. “Daar klinken ze toch al een beetje hetzelfde, vieren ze carnaval en praten ze met een zachte g. Kan prima!” Vanuit Den Haag ziet de wereld, en dus ook Nederland, er blijkbaar toch altijd anders uit.

NL & BE
Nou zou dit zeker niet de eerste keer zijn dat ‘een hogere macht’ beslist over het woongebied van Zuid-Nederlanders. Brabant is immers al sinds 1648 in drieën gehakt en ligt sinds 1830 zelfs in twee verschillende landen. Negen jaar later werd ook de provincie Limburg definitief verdeeld in een Nederlands en een Belgisch deel.

Braburgers
Het landsdelenplan blijft een miskenning van regionale sentimenten; een Groninger is geen Fries en een Limburger is geen Brabander. Maar goed, mochten Mark & Diederik daadwerkelijk de vier jaar volmaken en daarna wellicht nóg eens een regeerperiode aan de knoppen zitten, dan wordt het op termijn onvermijdelijk: dan zullen we allemaal Braburgers worden!
En anders sluiten we ons toch gewoon aan bij België.reactiesCultuurhistorie Identiteit Maatschappij 


Thuis in Brabant
 
Links | Colofon