Schrijven in het dialect

woensdag 29 oktober 2014 door: Jos Swanenberg

Op zaterdag 15 november vindt de negende Streektaalconferentie van de Stichting Nederlandse Dialecten plaats, in Hoogeveen (Drenthe). Het thema is deze keer “streektaalliteratuur”. Heeft schrijven in het dialect nog wel toekomst? Is er nog een markt voor?

Een van de sprekers is Johan Veenstra. Hij schrijft in het dialect van de Stellingwerven (een Nedersaksisch dialect in Friesland), een heel klein taalgebiedje, maar Veenstra is toch een van de meest bekende en succesvolle dialectschrijvers. Ook worden er verschillende workshops over literatuur in de streektaal aangeboden.

U kunt meedoen aan de negende Streektaalconferentie in de Openbare Bibliotheek te Hoogeveen, Willemskade 27. Aanmelden kan via info@huusvandetaol.nl of 0593-371010. De streektaalconferentie duurt van 09.30 tot 15.00 uur. De kosten voor deelname bedragen € 15,- per persoon inclusief koffie, lunch, en een drankje bij de presentatie van van de bundel Gloepends met de beste literaire verhalen uit de Nedersaksische literatuur.

Schrijven in het Brabants

In onze online enquête over dialect, Vraog & Antwoord, hebben we in vragenlijst 3 (september-oktober) vragen over Brabantse dialectschrijvers en –boeken gesteld. Deze vraag werd door 670 mensen ingevuld. Op de vraag “Leest u wel eens een boek dat in het Brabants geschreven is?” antwoordden 271 mensen “ja”, 388 mensen “nee” en vulden 11 mensen geen antwoord in.

 

Toon Kortooms

 

Op de volgende vraag, “Zo ja - van welke Brabantse schrijver heeft u wel eens een boek gelezen?” kwamen de namen van 96 verschillende schrijvers terug. Veel invullers gaven meer dan één naam op. De 10 meest genoemden zijn:

Toon Kortooms

Cor Swanenberg

Wim Daniëls

Nol van Roessel

Antoon Coolen

A.M. de Jong

Michel de Koning

Willem Iven

Johan Biemans

Frans Hoppenbrouwers

Sommige schrijvers gebruikten in hun werk alleen dialect in de dialogen (A.M. de Jong) of schreven hun werk met een duidelijk Brabantse kleur maar niet echt in een lokaal dialect (Toon Kortooms); andere schrijvers schreven juist wel in een lokaal dialect en deden moeite dat zo nauwkeurig mogelijk te spellen (Michel de Koning).

Beekman en Beekman

De jongste uit dit lijstje van tien is onlangs zestig jaar geworden en presenteerde toen zijn honderdste boek (Wim Daniëls), dat zoals de meeste van zijn boeken niet in het dialect geschreven is maar onder meer over dialect gaat. Van enkele andere schrijvers moeten we vele decennia terug in de tijd gaan voor de datum van het verschijnen van hun laatste boek (Antoon Coolen).

Wilt u ook meedoen met Vraog & Antwoord? Ga dan naar www.hetverhaalvanhetbrabants.nlreactiesDialect Literatuur 


Thuis in Brabant
 
Links | Colofon