Brabant-BlogsRSS-feed van Brabant-Blogs

Vraog en antwoord 1Vraog en antwoord 1

vrijdag 2 mei 2014 door: Jos Swanenberg

In Groningen en Drenthe wordt onder de titel Vraag & Antwoord al meer dan een jaar onderzoek gedaan naar de streektaal van de beide provincies. Sprekers van het Gronings en het Drents kunnen op internet vragen over hun eigen streektaal beantwoorden. Deze vragenlijsten worden elke twee maanden vernieuwd. In Groningen en Drenthe hebben respectievelijk al 1400 en 1100 mensen deelgenomen. En dat resulteert in een schat aan gegevens over de varianten van het Gronings en Drents in al hun facetten...

reactiesDialect  

Gullie, zullie, hullie, wullieGullie, zullie, hullie, wullie

donderdag 13 februari 2014 door: Jos Swanenberg

Dit is deel 2 van Dialect op Twitter? Vorige week was hedde (‘heb je’) onderwerp van mijn blog . Met behulp van de applicatie op www.twiqs.nl konden we vaststellen dat hedde volop gebruikt wordt op Twitter, en dat dat voornamelijk in Noord-Brabant gebeurt. Hedde is een voorbeeld van een woordvorm die laat zien dat dialectsystematiek gehandhaafd wordt (daar waar de dialectwoordenschat flink onder druk staat, lijkt dialectgrammatica zich beter staande te houden). Toon Hagen schreef eind jaren...

reactiesDialect  

Hedde nog getwitterd? Handhaving van dialectsystematiekHedde nog getwitterd? Handhaving van dialectsystematiek

donderdag 6 februari 2014 door: Jos Swanenberg

Hedde nog getwitterd? Nie? Doede da dan gauw efkes? Hedde, doede, kunde, zijde, bende, dit soort woordvormen is typisch voor de grote meerderheid van dialecten die in Noord-Brabant worden gesproken. Ook in de regionale ‘tussentaal’ in Noord-Brabant, de variëteiten van het Nederlands die duidelijk herkenbaar zijn qua accent, woordenschat ( frietje in plaats van patatje bijvoorbeeld) en grammatica worden ze veelvuldig gebruikt. Hedde, doede, kunde, enz. zijn werkwoordsvormen die, wanneer de...

reactiesDialect  

Ja, alsJa, als

woensdag 18 december 2013 door: Theo Cuijpers

Onlangs ben ik op een zondag naar Herentals gegaan. Ze hadden daar een aardig begijnhof en dat hadden we nog nooit bezocht. Leuk begijnhof bleek, niet zo groot maar toch de moeite waard. Verder een aardige markt met een mooi stadhuisje en leuke horeca. Niets bijzonders in Vlaanderen dat zie je daar gelukkig wel vaker. Op weg ernaar toe viel toch weer op wat ons steeds onderweg in België opvalt: hele lelijke huizen en eindeloze lintbebouwingen. Er zou nu iets meer regelgeving m.b.t. het bouwen...

reactiesMonumenten  

Vur wà me lief isVur wà me lief is

woensdag 11 december 2013 door: Miranda van de Mortel

Ik heb er niets mee en ben blij dat ie weer voorbij is: de maand november. De maand waarin de bontgekleurde bomen al hun bladeren verliezen en zich opmaken voor de winter. De maand ook die alleen in het leven geroepen lijkt om de periode te overbruggen tussen Allerheiligen en het feest van die ene heilige: Sint Nicolaas, die zich als een van de weinige staande heeft weten te houden in decennia van massale ontkerkelijking. Zijn knechten mochten zich dit jaar op wel heel veel internationale...

reactiesCultuurhistorie  Volkscultuur  Religie  Maatschappij  Muziek  

Krommenkinderenkasterd, Hakkelaarse Loop, Wippenhoutse VeldenKrommenkinderenkasterd, Hakkelaarse Loop, Wippenhoutse Velden

woensdag 27 november 2013 door: Jos Swanenberg

Bijzondere woorden, nietwaar? Ze duiden kleine stukjes van het landschap van de gemeente Oirschot aan. Het zijn met andere woorden toponiemen, namen van geografische eenheden zoals gehuchten, velden, beken, wegen en allerlei andere natuur- en cultuurelementen in het landschap. Op 9 november 2013 verscheen ‘Over Hel, Hemelrijk en Vagevuur’, een boek met dvd dat de toponymie van Oirschot behandelt. Het boek met dvd werd samengesteld door dr. Marcel van der Heijden en ondergetekende. De dvd...

reactiesHeemkunde  Naamkunde  Toponymie  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 17


Thuis in Brabant
 
Links | Colofon