Brabant-BlogsRSS-feed van Brabant-Blogs

Alle weblogs met de tag: Dialect

Hee, een Brabander!Hee, een Brabander!

dinsdag 8 september 2015 door: Jos Swanenberg

Vraog en Antwoord 7 Als u op vakantie of voor werk in het buitenland bent, komt u wel eens landgenoten tegen. Die herkent u aan het NL-plaatje op de auto, misschien wel aan hun kleding of gedrag, en natuurlijk aan hun taal. Zo kan het ook voorkomen dat u die landgenoten als Brabanders herkent, “Hee, een Brabander!”. Dan hoort u aan hun manier van spreken dat ze uit Noord-Brabant komen. Maar waar zit hem dat eigenlijk in? Het kan gaan om het accent met een zachte g of een aa die als ao...

reactiesIdentiteit  Dialect  

Vraog en antwoord 4: friet dusVraog en antwoord 4: friet dus

woensdag 7 januari 2015 door: Jos Swanenberg

In vragenlijst 4 van Vraog en Antwoord hadden we weer enkele zinnen om te vertalen, een paar werkwoorden (met bijzondere vormen in verleden en voltooide tijd), benamingen bij kinderspelletjes, het mooiste Brabantse dialectwoord en ... de naam van een portie patates frites. Hoe noemen we in Noord-Brabant een portie patates frites? Het bakje of zakje, of de buil, met inhoud heet een frietje, de patates frites zelf heet friet. Dat had ik ook niet anders verwacht. Op Wikipedia leest u dat men in...

reactiesfriet  Dialect  

Schrijven in het dialectSchrijven in het dialect

woensdag 29 oktober 2014 door: Jos Swanenberg

Op zaterdag 15 november vindt de negende Streektaalconferentie van de Stichting Nederlandse Dialecten plaats, in Hoogeveen (Drenthe). Het thema is deze keer “streektaalliteratuur”. Heeft schrijven in het dialect nog wel toekomst? Is er nog een markt voor? Een van de sprekers is Johan Veenstra . Hij schrijft in het dialect van de Stellingwerven (een Nedersaksisch dialect in Friesland), een heel klein taalgebiedje, maar Veenstra is toch een van de meest bekende en succesvolle dialectschrijvers....

reactiesDialect  Literatuur  

Vraog en antwoord 2Vraog en antwoord 2

vrijdag 5 september 2014 door: Jos Swanenberg

In een eerdere blog schreef ik over hedde , een oer-Brabants dialectwoord. Het is namelijk een van de beste voorbeelden van handhaving van dialectsystematiek en markering van regionale identiteit door taalgebruik. Ik liet toen zien dat niet alleen in gesproken taal maar ook in geschreven taal, in dit geval op Twitter, hedde volop wordt gebruikt. Eigenlijk gaat het daarbij niet om dit specifieke woord, maar om de woordvorm. Dat wil zeggen dat het maken van hedde , het aan elkaar plakken van de...

reactiesDialect  

Vraog en antwoord 1Vraog en antwoord 1

vrijdag 2 mei 2014 door: Jos Swanenberg

In Groningen en Drenthe wordt onder de titel Vraag & Antwoord al meer dan een jaar onderzoek gedaan naar de streektaal van de beide provincies. Sprekers van het Gronings en het Drents kunnen op internet vragen over hun eigen streektaal beantwoorden. Deze vragenlijsten worden elke twee maanden vernieuwd. In Groningen en Drenthe hebben respectievelijk al 1400 en 1100 mensen deelgenomen. En dat resulteert in een schat aan gegevens over de varianten van het Gronings en Drents in al hun facetten...

reactiesDialect  

Gullie, zullie, hullie, wullieGullie, zullie, hullie, wullie

donderdag 13 februari 2014 door: Jos Swanenberg

Dit is deel 2 van Dialect op Twitter? Vorige week was hedde (‘heb je’) onderwerp van mijn blog . Met behulp van de applicatie op www.twiqs.nl konden we vaststellen dat hedde volop gebruikt wordt op Twitter, en dat dat voornamelijk in Noord-Brabant gebeurt. Hedde is een voorbeeld van een woordvorm die laat zien dat dialectsystematiek gehandhaafd wordt (daar waar de dialectwoordenschat flink onder druk staat, lijkt dialectgrammatica zich beter staande te houden). Toon Hagen schreef eind jaren...

reactiesDialect  
1 2 3 4


Thuis in Brabant
 
Links | Colofon