Brabant-BlogsRSS-feed van Brabant-Blogs

Alle weblogs met de tag: Toponymie

Krommenkinderenkasterd, Hakkelaarse Loop, Wippenhoutse VeldenKrommenkinderenkasterd, Hakkelaarse Loop, Wippenhoutse Velden

woensdag 27 november 2013 door: Jos Swanenberg

Bijzondere woorden, nietwaar? Ze duiden kleine stukjes van het landschap van de gemeente Oirschot aan. Het zijn met andere woorden toponiemen, namen van geografische eenheden zoals gehuchten, velden, beken, wegen en allerlei andere natuur- en cultuurelementen in het landschap. Op 9 november 2013 verscheen ‘Over Hel, Hemelrijk en Vagevuur’, een boek met dvd dat de toponymie van Oirschot behandelt. Het boek met dvd werd samengesteld door dr. Marcel van der Heijden en ondergetekende. De dvd...

reactiesHeemkunde  Naamkunde  Toponymie  

Bossche Straten en StegenBossche Straten en Stegen

woensdag 4 juli 2012 door: Jos Swanenberg

Op 3 juli 2012 ontving burgemeester van Den Bosch, Ton Rombouts, het eerste exemplaar van het boek Bossche straten en stegen. Het boek is het tweede in de “BoschReeks”, een serie uitgaven die betrekking hebben op de geschiedenis van ’s-Hertogenbosch. Het eerste boek ging over de 750 jaar oude banden tussen Leuven en ’s-Hertogenbosch. Auteur van Bossche straten en stegen is Ed Hupkens. Hupkens stelde dit boek samen omdat hij deel uit maakt van een van de vele heemkundige werkgroepen van...

reactiesNaamkunde  Toponymie  Cultuurhistorie  


Thuis in Brabant
 
Links | Colofon