Kasteel Boxmeer

terug naar de kaart

Kasteel Boxmeer is een van oorsprong 14e eeuws kasteel. Het ligt op een voormalig eiland aan de Maas. De precieze bouwdatum van het kasteel is onbekend. De eerste schriftelijke vermelding van het kasteel is van 1365. De toenmalige heer, Peter van Culemburg, was leenman geweest van de hertog van Gelre en had voor hem oorlog tegen de hertog van Brabant gevoerd. Deze had in 1365 het kasteel afgebroken en zich daarna met Peter verzoend. Kort na 1365 werd het kasteel weer opgebouwd.

In 1568 werd het kasteel door Alva verbeurdverklaard. Er kwam een koninklijk garnizoen, maar in 1572 gaf Alva opdracht dat men het kasteel zoude demolieren ende demantelieren, omdat dit goedkoper was dan de troepen te handhaven. Het kasteel werd deels verwoest. Later nam de heer Frederik van den Bergh de overblijfselen van het kasteel in, waarop het nog werd belegerd door zijn broer, de hervormde graaf Willem IV van den Bergh. Deze nam het in 1577 in en aldus kwam het in Staatse handen. De Staatse troepen plunderden in de omgeving en in 1583 werd het kasteel opnieuw belegerd.
In 1780 werd besloten om het grootste deel van het kasteel, dat bouwvallig was geworden, te slopen. Ook de binnengracht werd gedempt. In 1782 werden twee nieuwe vleugels aan het kasteel gebouwd. De heren en vrouwen van Boxmeer kwamen nog maar zelden op het kasteel, en in 1797 werd de Heerlijkheid Boxmeer bij Frankrijk ingelijfd en het kasteel verbeurdverklaard. In 1800 kwam de heerlijkheid bij de Bataafse Republiek. Het kasteel werd in 1806 verkocht aan Leopold Frans Jan Jacob van Sasse van Ysselt, inclusief de tribuunbank, die de heer in de parochiekerk van Boxmeer bezat. Toen werd het kasteel gedeeltelijk afgebroken, waarbij de 18e-eeuwse gebouwen behouden bleven. In 1897 werd het kasteel verkocht aan de zusters van Julie Postel, die op het terrein van het kasteel een ziekenhuis vestigden, waardoor het kasteel in 1923 vergezeld werd van moderne aanbouwen. Bij de bouw daarvan werden onderaardse gangen gevonden. In 1948 werd de oorlogsschade, die in 1944 was ontstaan, hersteld. Toen in Boxmeer een nieuw ziekenhuis kwam, werd op het kasteelterrein het Verpleeghuis Madeleine gevestigd.

De vleugel waarin de 17e eeuwse ridderzaal met het bijzondere stucplafond zich bevindt, bleef behouden. Het stucplafond is ontworpen door Hanning en is vervaardigd in 1686. Daarnaast zijn er enige kamers in Lodewijk XVI-stijl, gebouwd in opdracht van Maria Johanna von Hohenzollern. Verder is er nog een trappenhuis met een mooie gesneden trap.

Bron: Wikipedia

adres:

Veerstraat 49
 Boxmeer
open voor publiek


Buitenplaatsen in de buurt:

Wouwse PlantagePlantage Centrum 1
4725 SR Wouwse Plantage
111.43 kilometer meer info

MattemburghAntwerpsestraatweg 185
4631 PN Hoogerheide
115.95 kilometer meer info

RussendaalRussendaalweg 20
5453 SW Langenboom
16.84 kilometer meer info

Kasteel GemertKasteellaan 11
5421 CB  Gemert
22.12 kilometer meer info

Groot kasteel DeurneHaageind 37
5751 BB Deurne
22.97 kilometer meer info

Klein kasteel DeurneHaageind
 Deurne
23.13 kilometer meer infoThuis in Brabant
 
Links | Colofon