Brabants Heem#

Brabants Heem

naar artikelen

Brabants Heem. Tijdschrift voor archeologie, geschiedenis en volkskunde was een tijdschrift over het erfgoed van (Noord-)Brabant. Het heeft van 1949 tot en met 2009 bestaan.

Het blad heeft in deze periode een aantal uiterlijke en inhoudelijke veranderingen ondergaan, maar wel tijdens zijn bestaan voortdurend aandacht gehad voor de deelgebieden archeologie, volkskunde en geschiedenis, vanuit een nauwe relatie met de heemkundige wereld.

Als kwartaalblad bevatte Brabants Heem sinds 1994 per editie drie diepgaande (semi-) wetenschappelijke artikelen, gebaseerd op de hiervoor genoemde speerpunten. Ook spendeerde het blad aandacht aan publicaties, zowel door middel van een boekenrubriek, als een bespreking van enkele lokale heemkundige tijdschriften.

Brabants Heem is eind jaren veertig van de twintigste eeuw geïnitieerd door de gelijknamige stichting en was de laatste twee decennia een gezamenlijke uitgave van deze stichting en de stichting Brabantse Regionale Geschiedbeoefening (vanaf 2009: Erfgoed Brabant).

Het tijdschrift Brabants Heem is in 2010 definitief opgegaan in een nieuw erfgoedtijdschrift: In Brabant. Tijdschrift voor Brabants heem en erfgoed.


http://data.brabantcloud.nl/nl/api/search/v1?format=xml&facetBoolType=AND&facet.limit=25&rows=12&hqf=delving_recordType:mdr&query=*%3a*&qf=tib_collection_facet:Brabants%20Heem

2226 artikelen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Thuis in Brabant
 
Links | Colofon