Digitaal Oorkondenboek van Noord-Brabant#

Algemene gegevens:
Website: www.donb.nl

Contactgegevens:
dr. G. Van Synghel
E-mail: geertrui.van.synghel@huygens.knaw.nl 

Digitaal Oorkondenboek van Noord-Brabant

naar collectie

Het Digitaal Oorkondenboek van Noord-Brabant (DONB) is ontstaan op initiatief van de Stichting Brabantse Bronnen, die opgericht is in 2009 om de kennis van de cultuurgeschiedenis en de culturele identiteit van Brabant en zijn regio’s te bevorderen. Zij tracht haar doel onder meer te bereiken door de digitale ontsluiting van Brabants bronnenmateriaal in samenwerking met relevante partners, door het uitvoeren van educatieve projecten en door voorlichting.

Het Digitaal Oorkondenboek van Noord-Brabant is een wetenschappelijke uitgave en het vervolg van het gedrukte Oorkondenboek van Noord-Brabant (ONB) tot 1312, waarvan al twee delen gepubliceerd zijn. Doel is de publicatie van ca. 750 oorkonden van de voormalige Hollandse gebieden met de heerlijkheden Heusden en Altena, de oorkonden van de heerlijkheden Cuijk, Ravenstein, Megen, Boxmeer en Bokhoven en van het supplement op deel I. Alle oorkonden worden fulltext weergegeven en voorzien van een afbeelding.

Het is een work in progress, dat op termijn in totaal ca. 750 oorkonden zal bevatten van de voormalige Hollandse gebieden met de heerlijkheden Heusden en Altena, van de heerlijkheden Cuijk, Ravenstein, Megen, Boxmeer en Bokhoven en van het supplement op deel I.

Door middel van een educatief programma ontsluit de Stichting Brabantse Bronnen dit bronnenmateriaal ook voor een bredere kring van geïnteresseerden. Voor alle educatieve projecten, zie www.donb.nl.

De bewerker van het DONB en projectmanager van de Stichting Brabantse Bronnen is dr. G. Van Synghel, senior-onderzoeker van het Huygens ING in Den Haag.


http://data.brabantcloud.nl/nl/api/search/v1?format=xml&facetBoolType=AND&facet.limit=25&rows=12&hqf=delving_recordType:mdr&query=*%3a*&qf=nave_collection%3ADigitaal%20Oorkondenboek%20van%20Noord-Brabant

165 objecten

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Thuis in Brabant
 
Links | Colofon