Generaal Maczek Museum

Bezoekadres:
De la Reijweg 95
Trip van Zoudtlandtkazerne, gebouw R
4818 BA Breda
Tel.: 076 52 74 089
E-mail: info@maczekmuseum.nl
Website: www.maczekmuseum.nl

 

Generaal Maczek Museum

naar collectie

In de zeventiger jaren van de vorige eeuw begonnen de heren A.J.M. van Alphen, C. Coenders en W. Mol voorwerpen, boeken en geschriften te verzamelen met betrekking tot de gebeurtenissen in Breda tijdens de Tweede Wereldoorlog. Vooral de bevrijding van de stad door de Eerste Poolse Pantserdivisie onder leiding van generaal Maczek had hun belangstelling. De verzameling groeide uit tot een privémuseum in het huis van één van de drie oprichters.

In 1981 werd een stichting opgericht, met de naam 'Museum Breda-Polen 1939-1945'. Na een bezoek aan de tentoonstelling die de stichting in het gebouw van de St. Olof detailhandelsschool had ingericht over het aandeel van de Polen in de bevrijding van Zuid-Nederland en Breda, heeft generaal Maczek goed gevonden dat zijn naam aan een op te richten museum werd verbonden.

De stichtingsnaam luidt: Stichting Museum Breda-Polen 1939-1945 Generaal Maczek.

In 1997 werd het museum overgebracht naar de huidige locatie t.w. Trip van Zoudtlandtkazerne in Breda.

Bibliotheek van het Generaal Maczek Museum
In gebouw Q lokaal 37 van de Trip van Zoudtlandtkazerne bevindt zich de bibliotheek van het Generaal Maczek Museum. In de loop van zijn bestaan heeft het museum door schenking en aankoop een groot aantal boeken, tijdschriften en documenten verworven, die betrekking hebben op de geschiedenis van het Nationaal-Socialisme en het Fascisme en de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. 

Zeer belangrijk daarbij is het aandeel van de Poolse militairen in de bevrijding van West-Europa, in het bijzonder van de 1e Poolse Pantserdivisie van generaal Maczek in de bevrijding van West-Brabant en van de stad Breda.

De meeste boeken en tijdschriften zijn in het lokaal van de bibliotheek beschikbaar voor studie en onderzoek. Dat is zowel mogelijk voor scholieren uit de bovenbouw van het Voortgezet Onderwijs en studenten uit het Hoger Beroeps- en Universitair Onderwijs als voor andere geïnteresseerden in de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en het aandeel van de Poolse legeronderdelen, zowel land-, lucht-, als zeemacht, daarbij. 

Ongeveer een derde ervan is in het Pools geschreven. De overige in het Nederlands, Engels, Duits of Frans. De boeken, tijdschriften en documenten kunnen echter niet worden uitgeleend.

Voor het maken van een afspraak wende men zich tot één van de twee medewerkers van de bibliotheek:

  • Ton Diepstraten: 0161 43 40 02
  • Joop Bakker: 076 522 73 01

http://data.brabantcloud.nl/nl/api/search/v1?format=xml&facetBoolType=AND&facet.limit=25&rows=12&hqf=delving_recordType:mdr&query=*%3a*&qf=tib_collection_facet:Generaal%20Maczek%20Museum

5581 objecten

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Thuis in Brabant
 
Links | Colofon