Heemkundekring 'De Heerlijckheijd Nispen'#

Bezoekadres:
Dorpsstraat 26
4709 AC  Nispen

Contactgegevens:
Secretaris: 
Inge Aerden

Tel.: 0165 365 210

Regio    
West

Jeugdsite over het Nispens verleden
Je woont in Nispen, hebt er familie wonen of je gaat er op bezoek? Dan wil je ook best wel iets meer weten over dit dorp aan de landsgrens met België. Daarom heeft Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen een speciale website voor jongeren ontwikkeld. Je vindt de site via: http://jeugd.heemkundenispen.nl/.

Heemkundekring 'De Heerlijckheijd Nispen'

naar collectie

Sinds 22 oktober 1991 bestaat in Nispen een heemkundekring met de naam Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen. Onze vereniging houdt zich bezig met het Nispens erfgoed. Dit betekent dat we door middel van allerlei activiteiten veel aandacht besteden aan het verleden van Nispen en omgeving waarbij ook behoud van het nog aanwezige cultuurhistorisch erfgoed zoals gebouwen, landschappen, foto's en documenten, centraal staat. Nispen is een dorp in de gemeente Roosendaal, provincie Noord-Brabant, met zo'n 1.500 inwoners en is gelegen in het zuidwesten van Nederland nabij de grens met België.

Wat doet onze kring?
In onze statuten staat aangegeven wat het doel van onze kring is. Concreet betekent dit onder andere het organiseren van lezingen over heemkundige onderwerpen, excursies naar bezienswaardigheden in andere plaatsen, het organiseren van tentoonstellingen, het verzamelen en beheren van voorwerpen en geschriften die betrekking op het Nispens heem in de ruimste zin zoals: boeken, foto's, krantenknipsels, enz. en het benaderen van en samenwerken met instanties en personen die hetzelfde doel als onze vereniging nastreven of ons kunnen helpen dat doel te bereiken. Hoe hebben wij dat de afgelopen jaren in praktijk gebracht?
De afgelopen jaren hebben wij ons, naast activiteiten zoals excursies, vergaderingen, het verzorgen van jaarboeken en lezingen, met talloze onderwerpen bezig gehouden met betrekking tot het Nispens cultuurhistorisch erfgoed. Een kleine greep uit onze bezigheden: Het verzamelen van krantenartikelen over Nispen vanaf 1863 zodat deze gebruikt kunnen worden als basis voor tentoonstellingen en publicatiesOnderzoek naar veldnamen (toponiemen) 
■ Het fotograferen van het Nispens dorpsleven rond de eeuwwisseling zodat er een beeld van het dagelijks leven bewaard blijft
■ Bij de overheid en andere organisaties aandacht vragen voor behoud van beeldbepalende panden en monumentaal groen
■ Opname van interviews met Nispenaren
 Rondwandelingen voor de schooljeugd en andere belangstellenden, al dan niet op verzoek van andere organisaties zoals Stichting Cultureel Nispen of Stichting    Bewonersplatform Nispen.

Meer weten? Bezoek onze website via www.heemkundenispen.nl


http://data.brabantcloud.nl/nl/api/search/v1?format=xml&facetBoolType=AND&facet.limit=25&rows=12&hqf=delving_recordType:mdr&query=*%3a*&qf=tib_collection_facet%3AHeemkundekring%20'De%20Heerlijckheijd%20Nispen'

7255 objecten

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Thuis in Brabant
 
Links | Colofon