Bezoekadres
Dorpsveld 27
5258MB Berlicum

Contactpersoon
Bestuurslid / beheerder fotoarchief
Tonny van Zoggel
Oegtgeestsestraat 6
5258HP Berlicum
073 - 5031258
06-12372053

info@deplaets.nl 

Zie ook onze website www.deplaets.nl

Heemkundekring De Plaets

naar collectie

Heemkundekring 'De Plaets' is opgericht op 1 maart 1967 en heeft als doel:
 • Het in brede kring belangstelling wekken voor en het bevorderen van kennis over heemkunde in het algemeen en die van Berlicum, Middelrode en Kaathoven in het bijzonder.
 • Het onderzoeken en het bestuderen van de verschillende aspecten die tot het begrip heemkunde behoren, zoals onder andere: de geschiedenis, het dialect, het landschap, de bodem en de ruimtelijke ordening.
 • Het opkomen voor, heemkundig gezien, belangrijke zaken van vermelde dorpskernen.
 • Het publiceren van de resultaten van de heemkundige onderzoeken.

Voor meer info over onze heemkundekring, surf dan naar onze web-site: www.deplaets.nl

Activiteiten om deze doelstellingen te bereiken

 • Het verzamelen van algemene geschiedkundige gegevens en documentenonderzoek in diverse archieven.
 • Het uitgeven van boeken en het kwartaalblad 'Rondom de Plaets'. De teksten worden aangevuld met bijpassend illustratiemateriaal.
 • Het verzamelen van alles wat betrekking heeft op de genoemde dorpskernen: o.a. foto's, dia's, (video) films en bidprentjes, oude dorps- en kadasterkaarten, krantenknipsels, artikelen uit dag- en weekbladen, verdere documentatie.
 • Het adviseren bij en het verzamelen van stamboom- en andere familiegegevens.
 • Het begeleiden van de studerende jeugd bij hun studie over de plaatselijke geschiedenis en heemkundige scripties.
 • Het verzamelen en reproduceren van foto's om ze bij de kringverzameling te voegen.
 • Het beschrijven van de verzamelde foto's.
 • Het organiseren van lezingen en het tonen van dia's en films.
 • Het verrichten van opgravingen en bodem- en gebouwenonderzoek.
 • Het opbouwen van een documentatiecentrum in de breedste zin.
 • Het invoeren van de vele heemkundige gegevens in de computer, noodzakelijk om de beschikbare gegevens gemakkelijk en snel te kunnen opzoeken.
 • Het vastleggen van gebiedsnamen.
 • Het vastleggen van alle gebouwen uit het verleden met hun bewoners en eigenaren vanaf het jaar 1369.
 • Het uitzetten en uitgeven van fiets- en wandelroutes en het houden van rondleidingen langs dorpsmonumenten met de uitleg daarover.

http://data.brabantcloud.nl/nl/api/search/v1?format=xml&facetBoolType=AND&facet.limit=25&rows=12&hqf=delving_recordType:mdr&query=*%3a*&qf=tib_collection_facet%3AHeemkundekring%20'De%20Plaets'

Niets gevonden...


Thuis in Brabant
 
Links | Colofon