Heemkundekring Loon op 't Sandt

naar collectie

De vereniging stelt zich tot doel, het overbrengen en verbreiden van zo groot mogelijke historische kennis van het werkgebied van de vereniging in casu de gemeente Loon op Zand en omgeving. Die kennis moet in de ruimste zin verstaan worden. Ze betreft ondermeer religieuze, sociale, economische, culturele en natuurhistorische aspecten en richt zich op personen, instellingen, verenigingen, gebeurtenissen, roerende en onroerende zaken als gebouwen of typische kenmerken daarvan en op typerende zaken in de natuurlijke omgeving.

 
Het verkrijgen van die kennis geschiedt door
het verzamelen van alles wat over dat gebied gepubliceerd is en wordt;
het conserveren en voortdurend uitbreiden van een foto- en diaverzameling;
het op geluidsband vastleggen en bewaren van vraaggesprekken;
het nauwkeurig inventariseren en toegankelijk maken via databases van genoemde verzamelingen.
Het verbreiden van die kennis gebeurt onder meer door
publicaties, hoofdzakelijk in het door de vereniging uitgegeven jaarboek Straet & Vaert;
het op gezette tijden organiseren van (foto) tentoonstellingen;
het houden van dialezingen;
het verstrekken van informatie op aanvraag;
een jaarlijkse fietstocht door de mooie omgeving van het werkgebied waarbij zaken op kundige wijze in historisch perspectief worden geplaatst;
een nieuw aandachtsveld van de vereniging is het overbrengen van historisch besef van de woonomgeving op de jeugd en basisscholen, een en ander in nauw overleg met de leerkrachten.

Het verkrijgen van die kennis geschiedt door

  • het verzamelen van alles wat over dat gebied gepubliceerd is en wordt;
  • het conserveren en voortdurend uitbreiden van een foto- en diaverzameling;
  • het op geluidsband vastleggen en bewaren van vraaggesprekken;
  • het nauwkeurig inventariseren en toegankelijk maken via databases van genoemde verzamelingen.

Het verbreiden van die kennis gebeurt onder meer door

  • publicaties, hoofdzakelijk in het door de vereniging uitgegeven jaarboek Straet & Vaert;
  • het op gezette tijden organiseren van (foto) tentoonstellingen;
  • het houden van dialezingen;
  • het verstrekken van informatie op aanvraag;
  • een jaarlijkse fietstocht door de mooie omgeving van het werkgebied waarbij zaken op kundige wijze in historisch perspectief worden geplaatst;
  • een nieuw aandachtsveld van de vereniging is het overbrengen van historisch besef van de woonomgeving op de jeugd en basisscholen, een en ander in nauw overleg met de leerkrachten.

http://data.brabantcloud.nl/nl/api/search/v1?format=xml&facetBoolType=AND&facet.limit=25&rows=12&hqf=delving_recordType:mdr&query=*%3a*&qf=nave_collection%3AHeemkundekring%20Loon%20op%20't%20Sandt

6787 objecten

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Thuis in Brabant
 
Links | Colofon