Stichting Heemkundekring 'Willem van Strijen'#

Bezoekadres:
Zuidhaven 17
4761 CR  Zevenbergen

Website:              www.infoheemkundezevenbergen.nl
Email:                  info@heemkundezevenbergen.nl
Facebook:           www.facebook.com/WillemvanStrijen 

Heemkundekring 'Willem van Strijen' Zevenbergen

naar collectie

De Stichting Heemkundekring "Willem van Strijen" heeft ten doel het bevorderen van de kennis van de geschiedenis, van de folklore, van de cultuur en van de heemkunde in het algemeen, doch die van Zevenbergen in het bijzonder.

Zij tracht dit doel te bereiken door:

  • Het bevorderen van de studie van de geshiedenis, cultuur, folklore en heemkunde in de ruimste zin;
  • het verzamelen van voorwerpen en het beheer daarvan;
  • de instandhouding en de exploitatie van een museum.

Ongeveer 3 keer per jaar verschijnt ons periodiek "Oud Nieuws".
Ongeveer 4 keer per jaar verschijnt onze nieuwsbrief "Jong Nieuws".
Er worden van tijd tot tijd exposities gehouden en er wordt enkele keren per jaar een lezing georganiseerd.
Jaarlijks wordt een excursie gemaakt en onze potermaaltijd is een hoogtepunt.

Website: http://www.heemkundezevenbergen.nl/


http://data.brabantcloud.nl/nl/api/search/v1?format=xml&facetBoolType=AND&facet.limit=25&rows=12&hqf=delving_recordType:mdr&query=*%3a*&qf=nave_collection%3AStichting%20Heemkundekring%20'Willem%20van%20Strijen'

283 objecten

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Thuis in Brabant
 
Links | Colofon