Het Noordbrabants Museum#

Bezoekadres:
Verwersstraat 41
's-Hertogenbosch
Tel.: 073 6877 877
E-mail: info@hnbm.nl
Website: www.hetnoordbrabantsmuseum.nl
Twitter: @NoordbrabantsM
Facebook: facebook.com/NoordbrabantsMuseum

 

Het Noordbrabants Museum

naar collectie

Het Noordbrabants Museum ontstond uit het in 1837 opgerichte Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in 's-Hertogenbosch.

Pas in 1925 kreeg de verzameling een eigen ruimte toen de voormalige Jacobskerk in de Bethaniëstraat als museum in gebruik werd genomen. Daar groeiden de collectie en de bekendheid.

Een nieuwe fase begon in 1987 met de verhuizing naar het voormalige gouvernement aan de Verwersstraat.

Een afwisselend programma van activiteiten en een consistent verzamelbeleid maakten het museum tot een centrum van de Brabantse cultuur, een provinciaal museum in de ware betekenis van het woord.


http://data.brabantcloud.nl/nl/api/search/v1?format=xml&facetBoolType=AND&facet.limit=25&rows=12&hqf=delving_recordType:mdr&query=*%3a*&qf=tib_collection_facet:Noordbrabants%20Museum

28053 objecten

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Thuis in Brabant
 
Links | Colofon