Provinciaal Depot Bodemvondsten Noord-Brabant#

Bezoekadres:
Waterstraat 16
5211 JD  's-Hertogenbosch
T: 06 18 30 32 25 (di–vr)
E-mail: rlouer@brabant.nl (depotbeheerder)

Openingstijden:
Het depot is op afspraak te bezoeken. 

Provinciaal Depot Bodemvondsten

naar collectie

Honderdvijftig jaar archeologisch onderzoek in Noord-Brabantse bodem heeft veel voorwerpen uit het verleden opgeleverd. Een deel hiervan ligt opgeslagen in het Provinciaal Depot Bodemvondsten dat hiervoor in 2000 is opgericht.

Sinds 2011 is het depot in het voormalig griffiegebouw van de provincie aan de Waterstraat 16 in ’s Hertogenbosch gevestigd. Hier wordt van ruim 1000 plekken in Noord-Brabant het erfgoed bewaard. Bekijk het onderstaande filmpje om verder kennis te maken met het gebouw, de schatten die er bewaard worden en de mensen die er werken.


In klimaatkamers en in stellingen vol dozen zijn voorwerpen van aardewerk, glas, metaal, botmateriaal, steen en hout opgeslagen. Het depot bewaart behalve de vondsten ook de documentatie en het fotomateriaal van de opgravingen.

Deze collectie is beschikbaar voor iedereen die interesse heeft in de bewoningsgeschiedenis van Brabant.

Wetenschappers, studenten, archeologie- en heemkundekringen kunnen op afspraak de collectie bekijken en bestuderen. Instellingen die een expositie willen samenstellen kunnen vondsten lenen via een bruikleenovereenkomst.

De collectie is ook digitaal te raadplegen. Op de topografische kaart op de website van de provincie is te zien van welke vindplaatsen er in het depot materiaal is opgeslagen.

Op Thuis in Brabant is een deel van de gerestaureerde vondsten te zien. Een ander deel van de collectie wordt nog onderzocht en gerestaureerd en worden in de toekomst toegevoegd aan Thuis in Brabant.


http://data.brabantcloud.nl/nl/api/search/v1?format=xml&facetBoolType=AND&facet.limit=25&rows=12&hqf=delving_recordType:mdr&query=*%3a*&qf=nave_collection%3AProvinciaal%20Depot%20Bodemvondsten

29 objecten

1 2 3

Thuis in Brabant
 
Links | Colofon