Colofon

De website Thuis in Brabant is een samenwerkingsverband van:

  • Audax Textielmuseum Tilburg
  • Brabants Historisch Informatiecentrum (BHIC)
  • Erfgoed Brabant
  • Kring van Archivarissen in Noord-Brabant
  • Noordbrabants Museum
  • Provincie Noord-Brabant
  • Universiteit van Tilburg (Brabant-Collectie, waaronder de Film- en Fotobank Noord-Brabant)

Thuis in Brabant is financieel mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Brabant.

Ontwikkelaars website:
Ontwerp en bouw website: ab-c media.
Technische infrastructuur: Delving.

Contact:
Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met de redactie van Thuis in Brabant.

Thuis in Brabant wordt beheerd door Erfgoed Brabant.

Copyrights
De intellectuele eigendomsrecht op alle teksten, beelden en geluiden in Thuis in Brabant behoren toe aan Thuis in Brabant - vertegenwoordigd door Erfgoed Brabant - of de licentiegevers. De licentiegevers staan vermeld onder het kopje Collecties op de homepage. Het copyright op de werken van beeldende kunst berust bij de kunstenaar of diens vertegenwoordiger.

Niets van deze site mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de uitdrukkelijke toestemming van Thuis in Brabant en haar licentiegevers. Teksten, beelden en geluiden mogen wél voor persoonlijke, niet-commerciële, of studiedoeleinden gebruikt worden. De afbeeldingen zijn doorgaans weergegeven in een lage beeldresolutie. Voor professioneel gebruik of voor fotobestellingen kunt u contact opnemen met de beherende instelling.

Bij gebruik van informatie van de site dient Thuis in Brabant duidelijk als bron te worden vermeld, evenals het auteursrecht van de beherende instellingen of andere eigendomsrechten.

Thuis in Brabant heeft haar best gedaan om de voorwaarden ten aanzien van het gebruik van de teksten, beelden en geluiden met alle rechthebbenden overeen te komen. Eenieder die zich niettemin eigenaar weet van materiaal op de site zonder dat met hem of haar daarover afspraken zijn gemaakt, verzoeken wij contact op te nemen met de redactie van Thuis in Brabant.

Thuis in Brabant behoudt zich het recht voor om de inhoud van de site en de tekst van deze verklaring op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen.Thuis in Brabant
 
Links | Colofon