Bloeitijd en neergang 1200–1648

Tussen 1200 en 1648 beleefde Brabant zijn opkomst, een bloeiperiode en een tijdvak dat we kunnen beschouwen als een politiek en economisch dieptepunt.

De opkomst valt samen met de periode van de eerste Brabantse hertogen. De bloeitijd speelde zich af tijdens het bestuur van de hertogen van Bourgondië.

Nadat Brabant aan het einde van de 15de eeuw onder het bestuur van de Habsburgers was gekomen, werd het steeds vaker de speelbal van internationale ontwikkelingen. Economische problemen, de oorlogen met Gelre, religieuze tegenstellingen en de Nederlandse Opstand tegen Spanje leidden uiteindelijk tot het einde van het hertogdom als bestuurlijke eenheid en tot een verdeling ervan tussen nieuwe grootmachten. Het grondgebied van het latere Noord-Brabant zou daarin slechts een ondergeschikte positie innemen.Thuis in Brabant
 
Links | Colofon