Habsburgers

Filips de Schone (1478-1506) was als zoon van Maria van Bourgondië en Maximiliaan I van Oostenrijk zowel een Bourgondiër als een Habsburger. Samen met zijn vrouw Johanna van Castilië legde hij de basis van de dynastie die de geschiedenis van Europa in de daaropvolgende eeuwen ingrijpend zou bepalen. Hun zoon Karel V heerste over een rijk dat groter was dan dat van Karel de Grote. 

Onder het bewind van de Habsburgers kregen de Nederlanden te maken met zowel godsdiensttwisten als met de Tachtigjarige Oorlog, ook wel de Nederlandse Opstand genoemd, en de politieke ontwikkelingen die leidden tot het ontstaan van de Republiek der Verenigde Nederlanden. Noord-Brabant lag geografisch op de plaats waar een belangrijk deel van deze strijd werd uitgevochten.

Aan het einde van de Nederlandse Opstand werd het hertogdom Brabant opgedeeld tussen de Republiek en Spanje. Voor Noord-Brabant betekende dat het einde van de Habsburgse overheersing.Thuis in Brabant
 
Links | Colofon