De hertogen van het Leuvense huis

Het hertogdom Brabant was in de 12de eeuw ontstaan uit het samengaan van meerdere graafschappen en voogdijgebieden. In 1106 had de graaf van Leuven, Godfried I met de Baard, van de Duitse keizer de hertogstitel van Neder-Lotharingen gekregen. Daarmee werd hij de grondlegger van de Leuvense dynastie waaruit de eerste hertogen van Brabant zouden voortkomen.

Zijn achterkleinzoon Hendrik I was de eerste die de titel hertog van Brabant daadwerkelijk ook zou voeren. Door vererving van de rechten ging de titel aan het einde van de 14de eeuw over naar de hertogen van Bourgondië.Thuis in Brabant
 
Links | Colofon