Strijd met Gelre

In de 11de en 12de eeuw kwamen verschillende gebieden in het huidige Gelderland en Noord-Limburg in één hand en vormden samen het graafschap Gelre. In 1248 werd de rijksstad Nijmegen er aan toegevoegd. Gelre had ook in het huidige Noord-Brabant bezittingen, zoals het dorp Geldrop.

Er ontstonden al vroeg spanningen tussen Gelre en Brabant. Dat begon al in de 12de eeuw toen beide partijen hebben geprobeerd om de gouw Taxandria, de latere Meierij, aan hun gebied toe te voegen. Dat is de hertog van Brabant uteindelijk gelukt.

Verdere strijdpunten waren het bezit van de Tieler- en Bommelerwaard, waar met name de Brabantse hertog Hendrik I belangstelling voor had, de controle op de rivier de Maas en de zeggenschap in Limburg. De tegenstellingen zorgden drie eeuwen lang voor conflicten tussen het hertogdom Brabant en het graafschap (vanaf 1339 hertogdom) Gelre. Het was een lange strijd zonder grote militaire veldslagen, maar met talloze kleine schermutselingen en vele plundertochten die vooral in het noordoosten van de huidige provincie Noord-Brabant een altijd aanwezige dreiging vormden.Thuis in Brabant
 
Links | Colofon