Dorpen in de klei

Al in de prehistorie waren de oeverwallen in het riviergebied een geliefde plek om te wonen. Zij boden bescherming tegen het water, terwijl regelmatige overstromingen in de directe omgeving een vruchtbare bodem opleverden.

Door het aaneen groeien van kleine woonkernen ontstonden gedurende de middeleeuwen lintvormige nederzettingen die net als de oeverwallen parallel aan de rivier lagen.

Een deel van de oudste bebouwing langs de rivieren is verloren gegaan door de enorme verwoestingen van de Sint-Elisabethsvloed van 1421. Daarom vinden we de de beste voorbeelden van oude nederzettingen in het rivierengebied oostelijk van Geertruidenberg.

In de polders van Noordwest-Brabant ontstonden al vóór de Elisabethsvloed rationeel aangelegde polderdorpen. Ook hier waren de verwoestingen van de overstromingen enorm. Vanaf ongeveer 1500 werden opnieuw stukken land ingepolderd en ontstonden nieuwe nederzettingen.Thuis in Brabant
 
Links | Colofon