Dorpen op het zand

Ongeveer 75% van de Brabantse bodem bestaat uit zandgronden. Deze zandgronden worden doorsneden door de beken. Links en rechts van deze beken liggen inundatiegevoelige gronden die vóór het tijdperk van de moderne waterbeheersing drassiger waren dan nu het geval is.

Op de hoge zandruggen tussen de beekdalen werd het water niet goed vastgehouden, daar lagen de soms uitgestrekte heidevelden.

Op de wat lager geleden zandgronden werden akkers aangelegd.

De dorpen ontstonden op plaatsen die gunstig lagen ten opzichte van deze variaties is bodemsoorten.

De soms grillige vorm van de dorpen hangt mede samen met de noodzaak een zo optimaal mogelijk gebruik te maken van de plaatselijke omstandigheden.Thuis in Brabant
 
Links | Colofon