Loon bij Waalre

Loon, ten zuidwesten van Waalre is een oud middeleeuws gehucht waarvan de boerderijen rondom een driehoekig plein liggen. Het plein is begroeid met bomen. De driehoekige vorm kan toevallig zijn ontstaan omdat op dit punt ook drie wegen samenkomen. Het kan ook zijn dat deze vorm bewust is gekozen omdat het de meest ideale vorm is om dieren, denk aan schapen en koeien, samen te drijven.

Door ontginningen en ruilverkavelingen is de oude agrarische structuur rondom deze plaatse niet zo gemakkelijk meer te herkennen. De topografische kaart van ca. 1840 laat nog wel duidelijk zien hoe het gehucht zelf in die tijd nog omgeven werd door akkers. In het westen lag het beekdal met de natte beemdgronden die gras en hooi leverden. Meer naar het oosten zien we de heidevelden waar de schapen graasden.

Kleine akkerdorpjes zoals Loon vinden we op vele plaatsen in Brabant, ook al hebben ze niet altijd een mooie driehoekige vorm.
Thuis in Brabant
 
Links | Colofon