Het platteland in de kunst

De interesse in het Brabantse platteland en het leven dat zich daar afspeelde ontstond pas in de 19de eeuw. Vóór die tijd zullen kunstenaars ongetwijfeld ook gekeken hebben naar Brabantse dorpen en daarvan iets in hun schilderijen hebben verwerkt, maar de topografische nauwkeurigheid was niet iets wat hun eerste interesse had.

Tekeningen, vaak gemaakt naar de werkelijkheid, en mede bedoeld als voorbeelden voor schilderijen waarin motieven van verschillende herkomst werden gecombineerd, zijn als weergave van de werkelijkheid dikwijls betrouwbaarder dan die schilderijen zelf. Maar ze zijn zeldzaam en dikwijls is niet bekend waar ze gemaakt zijn.

De ontdekking van Brabant als inspiratiebron voor kunstenaars ligt rond 1830. Het was de periode van de Belgische opstand toen Brabant negen jaar lang onderdak bood aan vele niet-Brabantse soldaten waaronder enkele kunstenaars die de charme van het wat achtergebleven platteland leerden kennen.

Artistieke stromingen als romantiek, realisme en impressionisme droegen eveneens bij aan het grote belangstelling voor het leven in de dorpen.



Thuis in Brabant
 
Links | Colofon