De eerste bewoners

Wanneer de eerste mensen naar het gebied van het huidige Noord-Brabant kwamen, zullen we nooit precies weten. Vast staat wel dat in de milde klimaatperiode van het Eemien, die vooraf ging aan de Weichsel-ijstijd, al mensen in ons land hebben gewoond.

Er zijn enkele zeer vroege vondsten in Brabant gedaan van voorwerpen uit de periode van ca. 75.000-50.000 vóór Christus, maar te weinig om informatie te geven over de context waarin en door wie ze gebruikt werden. Pas aan het einde van de laatste ijstijd, zo omstreeks 10.000 vóór Christus kwamen de eerste nomaden naar het Brabantse toendralandschap. Het was de laatste fase van de Oude Steentijd of Paleolithicum.

Met het geleidelijk aan warmer worden van het klimaat werd Brabant aantrekkelijk als woongebied voor boeren, zij het dat die bewoning zich lange tijd beperkte tot de omgeving van beken en rivieren. De achtereenvolgende beschavingsperioden worden genoemd naar het belangrijkste materiaal om werktuigen van te maken: steen, brons en ijzer.Thuis in Brabant
 
Links | Colofon