De boeren van de nieuwe steentijd (neolithicum)

In het begin van de nieuwe steentijd vond er een verschuiving plaats van de cultuur van jagen en verzamelen naar het verbouwen van gewassen, vooral granen, en het houden van dieren. Uiteindelijk kozen de mensen ook min of meer vaste woonplaatsen. In bepaalde delen van Europa brak deze periode omstreeks 4500 vóór Christus aan, in Noord-Brabant waarschijnlijk pas zo'n duizend jaar later. Ook in dit tijdvak bleef vuursteen het belangrijkste materiaal voor de vervaardiging van gebruiksvoorwerpen; de techniek om ze te maken werd geperfectioneerd. Daarnaast begon men in deze periode aardewerk te maken.

In Noord-Brabant zijn vrij veel voorwerpen uit de nieuwe steentijd gevonden. Ook zijn er grafheuvels aangetroffen en werden enkele sporen van nederzettingen blootgelegd. Uit de vormen van het aardewerk en van bepaalde gereedschappen kan men vaststellen dat Brabant toentertijd onder de invloed stond van verschillende culturen.Thuis in Brabant
 
Links | Colofon