De bronstijd

De bronstijd begon in Noord-Brabant tussen 2000 en 1500 vóór Christus, maar in de eerste eeuwen van dat tijdvak bleven de aardewerkvormen en versieringen nog veel lijken op die van het late Neolithicum.

Pas omstreeks 1500 vóór Christus werd steeds vaker brons gebruikt voor de vervaardiging van wapens en gereedschappen. Dat is aanzienlijk later dan elders in Europa het geval was. In sommige delen van de wereld begon de bronstijd al rond 3000 vóór Christus.

Met name de laatste dertig jaar is dankzij opgravingen veel informatie over de bronstijd in Brabant beschikbaar gekomen, niet alleen over bronzen voorwerpen zelf, maar ook over het aardewerk uit die tijd, over nederzettingen en over grafgebruiken.

Een in mei 2008 ontdekt bronstijd-dorp bij Son is met 20 huizen en 50 bijgebouwen tot op heden de op één na grootste nederzetting uit die tijd in Nederland.

De bronstijd was de periode waarin de uitwisseling van ideeën en technieken met vaak verafgelegen culturen sterk toenam.Thuis in Brabant
 
Links | Colofon