Urnenvelden uit de ijzertijd

Een niet zo groot, maar dankzij de zorgvuldige opgravingen wel belangrijk urnenveld uit de ijzertijd is dat van Haps. Het werd in de 7de eeuw vóór Christus aangelegd bij een groep grafheuvels uit de bronstijd. Er werden tachtig crematies in aangetroffen, waarvan 28 in urnen waren begraven en de rest simpelweg in kuiltjes waren gelegd. Soms werden de urn of de crematieresten afgedekt met een scherf of schaal.

Onderzoek heeft aangetoond dat de begravingen in urnen de oudsten waren. Op de plattegrond zijn de grafheuvels uit de bronstijd in grijs, die uit de ijzertijd in rood weergegeven. De ijzertijd-heuvels zijn, zoals ook elders, kleiner dan die uit de bronstijd.
Omstreeks 500 vóór Christus zijn vlak naast het grafveld, waarvan de heuvels toentertijd goed zichtbaar en dus herkenbaar zijn geweest, enkele boerderijen gebouwd. Dit zou kunnen aantonen dat de bouwers daarvan niet, zoals in de oudheid vaak wel het geval was, angst hadden voor begraafplaatsen. Het boerengehucht dat toen ontstond, is tot in de Romeinse tijd bewoond geweest.

Ook elders zijn urnenvelden aangetroffen, waaronder in Oss-Ussen. Ook daar lagen de grafheuveltjes dicht bij het erf van de boerderijen. De resten van deze grafheuvels zijn aangetroffen in de vorm van kringgreppels die ontstaan door het uitgraven van de aarde die als een heuveltje over de gecremeerde werd geworpen.
Thuis in Brabant
 
Links | Colofon