Jagers en verzamelaars tijdens en ná de ijstijd

De periode van de jagers en verzamelaars valt samen met die van de oude- en middensteentijd (paleolithicum en mesolithicum). In de laatste fase van de oude steentijd kwamen rendierjagers naar de toendra-achtige vlakte ten zuiden van de Maas. Deze cultuur hield omstreeks 9000 vóór Christus op te bestaan. Het klimaat werd de daaropvolgende millennia snel warmer.

Vanaf ca. 7000 vóór Christus brak een nieuwe periode aan, die van de middensteentijd. Het waren nog steeds jagers en verzamelaars die zich in tijdelijke kampementen in het drassige Brabant vestigden, maar hun levenswijze verschilde door de nieuwe klimaatomstandigheden ingrijpend van die van de rendierjagers.Thuis in Brabant
 
Links | Colofon