Beeldende kunst en kunstnijverheid

Pas in de 14de eeuw kwam er in het huidige Noord-Brabant een eigen kunstproductie op gang. Vóór die tijd werden beelden, schilderijen en voorwerpen van kunstnijverheid vooral betrokken van artistieke centra in het Maasland, waar de zetel van het bisdom Luik was gevestigd. Daarnaast kon men terecht in het Rijnland en in het zuiden van het hertogdom.

De bouw van grote kerken als de Sint-Jan in 's-Hertogenbosch en de de Onze Lieve Vrouwekerk in Breda trokken beeldhouwers en schilders aan die na verloop van tijd ook voor een regionale productie van kunst zorgden. Verder werden in kloosters geïllustreerde manuscripten vervaardigd.

Vanaf ca. 1470 waren er in Noord-Brabant schilders, beeldhouwers en edelsmeden actief. Die bleven niet altijd in hun geboortestreek wonen. In de grote steden van het zuidelijke hertogdom kon men immers gemakkelijker opdrachten krijgen en waren de toekomstmogelijkheden groter. Het verklaart tevens waarom de Zuidelijke Nederlanden eeuwenlang de belangrijkste leverancier zijn geweest voor opdrachtgevers in het noorden van het hertogdom Brabant.

Wel waren er in Noord-Brabant enkele toonaangevende edelsmeden werkzaam. Slechts zo nu en dan keerde een succesvolle Brabantse schilder naar zijn geboortestreek terug. Dat was bijvoorbeeld het geval met Theodoor van Thulden.

Van een brede artistieke ontwikkeling was dan ook pas sprake nadat in het begin van de 19de eeuw de eerste professionele kunstopleidingen in Brabant werden gevestigd. Die zetten een ontwikkeling in die tot op de dag van vandaag voortduurt.Thuis in Brabant
 
Links | Colofon