David Kleyne (Bergen op Zoom 1753 - Middelburg 1805)

Over het leven van David Kleyne is niet veel bekend. Hij was de oudste zoon van Johan Hendrik Kleyne, de scherprechter (beul) van Bergen op Zoom. In die stad heeft hij waarschijnlijk ook zijn jeugd doorgebracht. Dat verklaart misschien zijn belangstelling voor zeetaferelen, het genre waarin hij zich specialiseerde.

We weten niet waar hij zijn opleiding heeft gekregen. Wel staat vast dat hij in 1777 werd ingeschreven in het gilde van Sint-Lucas in Middelburg. Omdat hij in die stad ook is overleden is het aannemelijk dat hij daar de rest van zijn leven heeft gewerkt.

Kleyne heeft een omvangrijk oeuvre nagelaten aan schilderijen, tekeningen, aquarellen en grafiek. Binnen het genre van zeegezichten zocht hij naar alle mogelijke varianten in weersgesteldheid en scheepstypen.
Thuis in Brabant
 
Links | Colofon