Kunst vanaf ca. 1950

Na de Tweede Wereldorlog zou de rol van het Van Abbemuseum in de ontwikkeling van de kunst in Brabant worden voortgezet en de betekenis ervan zou toenemen door een beleidsverandering waarbij het museum een internationale oriëntatie kreeg. Weliswaar ging dit ten koste van de aandacht voor Brabantse kunstenaars, maar de betekenis van het museum als inspiratiebron nam toe.

We spreken vanaf deze tijd liever niet meer van Brabantse kunstenaars. Een van de kenmerken van de na-oorlogse ontwikkeling was nu juist dat provinciale grenzen vervaagden. Niet Brabanders werkten voor korte of langere tijd in Brabant, deden daar indrukken op en werkten inspirerend op anderen. Brabanders gingen permanent of voor langere tijd naar elders, al dan niet beladen met hun 'Brabantse' ervaringen. Internationale ontwikkelingen speelden een veel belangrijkere rol dan die op het nationale, laat staan provinciale vlak. Het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, dat ruim honderd jaar zelden interesse had getoond in moderne kunst, liet die schroom na 1945 varen en er werden regelmatig tentoonstellingen georganiseerd in het museumgebouw van het Genootschap aan de Bethaniëstraat, de voorganger van het Noordbrabants Museum. Ook de toename, na 1980, van musea, galerieën en andere initiatieven op het gebied van hedendaagse kunst, speelden een belangrijke rol in dit alles. We noemen daarbij met name Museum het Kruithuis in Den Bosch (later het Stedelijk Museum 's-Hertogenbosch), de Beyerd in Breda, het Gemeentemuseum in Helmond, de Pont in Tilburg en Museum Jan Cunen in Oss. Ook initiatieven zoals dat van de Udense burgemeester Gerard Schampers tot het vormen van een eigen stedelijke collectie hedendaagse kunst, ondergebracht in De Pronkkamer, mogen niet worden onderschat. Museum Kempenland in Eindhoven maakte vele exposities van eigentijdse kunstenaars, waarbij moet worden aangetekend dat daarbij vooral kunstenaars werden geselecteerd buiten de avant-garde van de hedendaagse kunst. Het Noordbrabants Museum in 's-Hertogenbosch kreeg vanaf het begin van de jaren tachtig van de vorige eeuw de verantwoordelijkheid voor de provinciale aankopen op het gebied van hedendaagse kunst en beschikte, mede door een jarenlange subsidie vanuit de Mondriaanstichting, over een relevant budget. Het Museum voor Religieuze Kunst in Uden maakte regelmatig exposities van hedendaagse Brabantse kunstenaars die zich bezig houden met religieuze kunst.

Het Brabants kenniscentrum Kunst en Cultuur, voorheen de Noordbrabantse Kunst Stichting, treedt op als intermediair tussen kunstenaars, kunstinstellingen, overheden, bedrijven, instellingen, particulieren en het publiek.

In 1996 werd door De Beyerd in Breda, De Pont in Tilburg en het Van Abbemuseum in Eindhoven een grote overzichtsexpositie georganiseerd van beeldende kunst in Brabant met als titel 'De Muze als Motor 2'. De 'twee' was een verwijzing naar een soortgelijke expostie in het Noordbrabants Museum waarin de ontwikkeling van de Brabantse kunst tussen 1800 en 1950 werd belicht.
Thuis in Brabant
 
Links | Colofon