Van ca. 1550 tot ca. 1800

De periode van 1550 tot 1800 was een weinig productieve tijd voor de Brabantse kunst. Rond het midden van de 16de eeuw laaiden overal godsdiensttwisten op. Die maakten een einde aan de laatmiddeleeuwse kerkenbouw en aan de daarmee samenhangende artistieke bedrijvigheid. In 1566 ging veel bestaande, soms al eeuwenoude, kunst verloren in de beeldenstorm. Twee jaar later begon de Tachtigjarige Oorlog die voor een groot stuk op het grondgebied van Brabant werd uitgevochten, met alle rampspoed die daarvan het gevolg was. Ook de periode van het Twaalfjarig Bestand (1609-1621), die in de Zuidelijke Nederlanden voor een herleving van de kunst zorgde, had weinig positieve invloed op de ontwikkelingen in Noord-Brabant. Slechts zo nu en dan horen we iets van pogingen om opgelopen schade te herstellen. Zo heeft Prins Maurits zich ingespannen om bij te dragen aan het herstel van het zwaar beschadigde klooster van Sint-Agatha. In 1612 schonk hij het klooster onder meer een groot glas-in-loodraam waarop hij in geknielde houding is afgebeeld.

Pas na de Vrede van Munster in 1648 was sprake van enig herstel, onder meer door de terugkeer naar Den Bosch van Theodoor van Thulden in in Antwerpen carrière had gemaakt als barokschilder. Er waren echter in deze periode meer in Noord-Brabants geboren schilders die hun geboortestreek verlieten om in Zuid-Nederland en Holland hun kansen te beproeven, dan dat er bleven. Veel kunst in deze periode werd dan ook gekocht in steden als Antwerpen en Brussel. Pas tegen het einde van de 18de eeuw was er sprake van enig herstel. Tot die tijd was Brabant vooral een gebied waar schilders van buiten korte tijd verbleven en waar talentvolle mensen van eigen bodem elders hun heil zochten.

Uitschieters op het gebied van de schilder- en beeldhouwkunst zijn dan ook zeldzaam. Wel zien we een we een grote productie van edelsmeedwerk. Een nieuw productiecentrum ontstond in Boxmeer waar de edelsmeden profiteerden van de daar bestaande vrijheid voor katholieken en kerkelijk vaatwerk leverden voor schuurkerken in Staats-Brabant.Thuis in Brabant
 
Links | Colofon