Beeldhouwkunst

Voor de uitvoering van grote beeldhouwwerken heeft men in Brabant na 1550 altijd een beroep gedaan op beeldhouwers van elders. Dat geldt onder meer voor de grafmonumenten in de kerken van Breda, Bergen op Zoom en Heusden, en voor het oksaal van de Sint Jan. Sommige sculpturen, zoals het praalgraf in de kerk in Bokhoven, waren aanvankelijk bedoeld voor elders en kwamen hier slechts per toeval terecht. Er waren ook Brabanders die als beeldhouwers elders actief waren, zoals Martin Desjardins (Martinus van den Bogaert) uit Breda die in Parijs carrière maakte. De in Lith geboren beeldhouwer Walter Pompe vertrok ook al op jeugdige leeftijd naar Antwerpen en is daar ook gestorven. Hij heeft echter wel een groot aantal beelden gemaakt voor opdrachtgevers in Noord-Brabant. Tegen het einde van de 18de eeuw werkte de Udense beeldhouwer Petrus Verhoeven in zijn geboorteplaats. Zijn opdrachtgevers waren de vele schuurkerken in Noord-Brabant.Thuis in Brabant
 
Links | Colofon