Hans van Mildert (Antwerpen 1588 - Antwerpen 1638)

Hans van Mildert werd in 1610 als meester ingeschreven in het Antwerpse Sint Lucasgilde en in 1628 als poorter van die stad. Hij was bevriend met Rubens. Er zijn beelden van hem bekend die gemaakt zijn naar ontwerpen van Rubens. Dat geldt onder meer voor het beeld van Sint-Michaël in strijd met de duivel dat zich thans bevindt in de kerk van Sint-Trudo in Zundert.  Van Mildert speelde een grote rol in de ontwikkeling van het Vlaamse kerkelijke barokmeubilair en juist op dit onderdeel van de Zuid-Nederlandse baroksculptuur lag zijn grote kracht, meer dan op de kwaliteit van zijn beelden die achter bleef bij tijdgenoten als Quellinus en Dusquesnoy. Vanwege zijn reputatie op dit gebied kreeg hij in 1616 opdracht voor het ontwerp en de uitvoering van het hoofdaltaar van de Sint-Jan van 's-Hertogenbosch. Van dit altaar zijn een tekening en schilderij bewaard gebleven van de hand van Pieter Saenredam. Onderdelen van het altaar, waaronder enkele belangrijke reliëfs, werden teruggevonden in het kasteel van Heeswijk. Ze waren aangekocht door de kunstverzamelaar A.J.L. baron Van den Bogaerde die in de 19de eeuw op het kasteel een grote kunstcollectie opbouwde. Enkele stukken uit deze collectie zijn later in het bezit gekomen van het Rijksmuseum in Amsterdam.
Thuis in Brabant
 
Links | Colofon