Landschap

De vroegste geschiedenis van Brabant gaat verloren in de mist van de oudste geologische gebeurtenissen. Door het zeer langzaam opduwen van de dichts bijgelegen gebergten (Ardennen en Eifel) en het dalen van het Noordzeebekken ontstonden spanningen die in de flauw hellende aardkorst scheuren en verbrokkelingen veroorzaakten.

De aardschollen verplaatsten zich ten opzichte van elkaar. Gestegen schollen heten horsten, gedaalde heten slenken. De breukrand tussen een horst en een slenk noemt men kortweg breuk.

Een bekende breuk is de Peelrandbreuk ten oosten van de lijn Asten-Deurne-Milheeze-Erp. Toen dit slenkenlandschap zich vormde lag het gebied van het huidige Brabant nog onder zeeniveau.

Ongeveer twee miljoen jaar geleden, in het Laat-Tiglien, werd dit gebied bedekt met slib van de rivier de Rijn. Over dit 'oerlandschap' modelleerden de laatste ijstijd en de daaropvolgende periode het Brabantse landschap zoals wij dat nu nog kennen.

In het hoofdstuk Landschap vindt u informatie over de laatste ijstijden en over het ontstaan van voor Noord-Brabant karakteristieke landschapsvormen en grondsoorten.Thuis in Brabant
 
Links | Colofon