Eemien, 128.000-116.000 vóór Christus

De warme periode tussen de ijstijden van het Saalien en het Weichselien wordt het Eemien genoemd, naar een rivier bij Amersfoort. De gemiddelde temperatuur lag in de warmste periode van dit tijdvak hoger dan in de huidige tijd.

Door het smelten van grote landijskappen was de zeespiegel sterk gestegen waardoor een groot gedeelte van Nederland overspoeld werd door de Noordzee. De Rijn stroomde tijdens het Eemien in een noordelijke richting.

In de tamelijk warme periode van het Eemien liepen ook de dalen van de lager gelegen rivierdalen vol water. Daarbij werden kleilagen afgezet.

Wat hogerop ontstonden op de natte gronden veenpakketten. Zowel deze klei als dit veen bevindt zich tegenwoordig overal diep in de bodem, bedekt door latere afzettingen.Thuis in Brabant
 
Links | Colofon