Landschapsvormen

Door zijn lange ontstaansgeschiedenis, door de daarin opgetreden hoogteverschillen en door de aanwezigheid van talrijke beekjes die hun weg zoeken naar de grote rivieren zijn er allerlei verschillende landschapstypen ontstaan.

Deze landschapstypen bepaalden in belangrijke mate de latere geschiedenis. Dat komt omdat niet alle bodemsoorten zich leenden voor bepaalde vormen van agrarisch gebruik, terwijl de bereikbaarheid van water van groot belang was voor het al dan niet vestigen van nederzettingen.Thuis in Brabant
 
Links | Colofon