Weichsel-ijstijd, ca. 75.000-12.000 vóór Christus

Niet in alle perioden van de Weichsel-ijstijd was de gemiddelde temperatuur even laag. IJzige perioden werden afgewisseld door langdurige perioden met meer gematigde temperaturen. Het poolijs bereikte Nederland echter ook in de koudste fasen van deze ijstijd niet.

De Noordzee was in deze periode grotendeels drooggevallen, zoals te zien is op het hier afgebeelde kaartje. Wel was het erg koud in Noord-West-Europa. Het was een toendralandschap waarvan in de zomers alleen de bovenlaag ontdooide.

Vanuit de voormalige zeebodem waaide zand en leem in zuidoostelijke richting, ook naar het gebied van het huidige Noord-Brabant.

Tijdens de Weichsel-ijstijd werd het Noordzee-gebied bewoond door dieren waarvan het merendeel al lang geleden is uitgestorven.Thuis in Brabant
 
Links | Colofon