Modern Brabant vanaf 1796

De 19de eeuw luidde een geheel nieuw tijdperk in voor Noord-Brabant, bepaald door het herstel van de burgerlijke vrijheden en door de opkomende industrie. Die ontwikkeling zette door in de eerste helft van de 20ste eeuw.

De grote veranderingen op industrieel gebied, met name de concurrentie vanuit Aziatische landen, leidde tot de ondergang van de belangrijke textielindustrie.

De opkomst van de intensieve veehouderij nam in die periode toe, maar de traditionele agrarische bedrijven verloren snel terrein.

In het laatste kwart van de eeuw leidden nieuwe bedrijfstakken en de gunstige ligging in het moderne Europa tot een grote economische dynamiek.Thuis in Brabant
 
Links | Colofon