Bataafs-Franse tijd (1796-1813)

De Nationale Vergadering die op 1 maart 1796 voor het eerst bijeen was, vormde een comité dat een nieuwe grondwet moest ontwerpen. Dat was politiek gezien nog niet zo eenvoudig omdat de Vergadering was samengesteld uit twee tegengestelde groepen, de federalisten en de unitarissen. De eerste groep hechtte aan een grote mate van zelfstandigheid voor de gewesten, de tweede gaf de voorkeur aan een sterk centraal gezag.

De nieuwe grondwet en daarmee samenhangende staatsregeling kwam er in 1798. Het land werd verdeeld in acht departementen, besturen werden gekozen door stemhebbende burgers en er kwam een uitvoerend bewind van vijf directeuren. In de loop van de ontwikkelingen werden steeds meer maatregelen van kracht die de centralisatie van het bestuur bevorderden. 

Deze ontwikkelingen werden verstoord door een roerige tijd. Die begon in 1801 met een staatsgreep onder leiding van de Franse bevelhebber generaal Augereau en drie leden van het Uitvoerend Bewind en eindigde met de komst naar Nederland, in 1813, van de erfprins van Oranje, de latere Willem I.

Noord-Brabant kreeg in deze periode min of meer zijn huidige vorm doordat de grenzen in een reeks opvolgende besluiten werden aangepast.Thuis in Brabant
 
Links | Colofon