Brabant van ca. 1815 - ca. 1850

De erfprins van Oranje en zoon van de laatste stadhouder Willem V landde op 30 november 1813 op het strand van Scheveningen. Enkele dagen later werd hij ingehuldigd als souverein vorst Willem I en in 1815 aanvaardde hij ook de souvereiniteit over de Zuidelijke Nederlanden als 'Koning van de Nederlanden'. Brabant kreeg door deze ontwikkelingen in geografisch opzicht een centrale plaats tussen noord en zuid. Al in december 1813 had de kersverse koning twee commissarissen naar het arrondissement Breda gestuurd 'ter organisatie van Nederlandsch Braband'. In de daaropvolgende jaren werden de grenzen van de provincie vastgesteld en werd het predikaat 'Noord' toegevoegd aan het toen nog met een 'd' geschreven Braband om het te onderscheiden van Brabant in Zuid-Nederland.  

In de periode tot ca. 1850 werden stappen gezet in de verbetering van de de situatie de economie van Noord-Brabant door belangrijke aanpassingen van de infrastructuur. De Belgische kwestie en de nasleep ervan had grote gevolgen voor Noord-Brabant in politiek opzicht en indirect ook voor het culturele leven. Tenslotte begon in deze periode de katholieke emancipatie van de katholieken waarin Noord-Brabant een vooraanstaande rol speelde.Thuis in Brabant
 
Links | Colofon