De patriottentijd

In de tweede helft van de 18de eeuw was de Republiek geleidelijk aan in economisch opzicht achteruit gegaan en had die in Europa ook in aanzien veel verloren, zeker na nederlagen in de vierde Engelse oorlog (1780-1784).

Steeds luider klonk de roep om veranderingen in het maatschappelijk en bestuurlijk bestel. De voorstanders van deze veranderingen noemden zich patriotten.

Na 1798 raakten deze patriotten steeds beter georganiseerd en zij waren in alle grote plaatsen vertegenwoordigd in de vorm van Vaderlandsche Sociëteiten, excercitiegenootschappen en leesgezelschappen.

Hoewel de beweging eerder een netwerk was dan een hechte politieke organisatie die met één stem sprak, was men het wel over enkele onderwerpen eens, zoals over de noodzaak om te breken met de stadhouder Willem V.

Er waren ook verschillen in visie binnen de beweging. De aristocratische leden en telgen uit oude regentenfamilies wilden de macht van de stadhouder verkleinen ten gunst van hun eigen rol; de van huis uit minder bevoorrechte leden streefden vooral naar democratie en naar eem geringere macht voor de regentenfamilies. 

In het deel van het huidige Noord-Brabant dat generaliteitsgebied was, maar ook in Hollands Brabant, had de patriottenbeweging veel medestanders. De politieke omwentelingen in deze periode leidden in 1796 uiteindelijk tot de vertegenwoordiging van Brabant in de Staten Generaal en opvolger daarvan: de Nationale Vergadering.Meer informatie:

Wikipedia: Patriotten


Thuis in Brabant
 
Links | Colofon