Franse inval van 1794

Anderhalf jaar na hun vertrek uit Staats-Brabant, viel het Franse leger in augustus 1794 opnieuw de Republiek binnen, ditmaal onder leiding van generaal Pichegru.

Op 5 september werd Tilburg bezet, vervolgend door een reeks dorpen in de Meierij.

Op 4 oktober moest Den Bosch zich na een belegering van enkele weken overgeven. Ongeveer 250 Franse royalistische soldaten die hadden meegeholpen bij de verdediging van de stad, werden op het fort Isabella gefusilleerd.

In de daaropvolgende weken werd vrijwel het totale grondgebied van het huidige Noord-Brabant veroverd, met inbegrip dus van Hollands Brabant en de vrije heerlijkheden in het noordoosten.

Door de strenge winter vroren de rivieren dicht waardoor het Franse leger ook naar het noorden kon trekken.

Uiteindelijk kozen de Staten Generaal de kant van de revolutie en vluchtte de stadhouder naar Engeland.
Thuis in Brabant
 
Links | Colofon