Brabant ná 1945

Na de Tweede Wereldoorlog raakte Noord-Brabant in dezelfde stroomversnelling die ook andere provincies in Nederland en landen daarbuiten ging beheersen. De bevolking nam toe, de welvaart steeg en het aanzien van de provincie veranderde ingrijpend door de gevolgen van deze snelle ontwikkelingen.

De geboortegolf van kort na de oorlog had enorme gevolgen: dat begon met een toename in onderwijsinstellingen, verder een toename aan fabrieken en kantoren, woonhuizen enzovoort. De steden werden snel groter en veel dorpen verstedelijkten.

Omstreeks 2000 verrezen in Brabant de eerste wolkenkrabbers. Het wegennet verdichtte zich en Brabant kreeg een net van snelwegen. Het militaire vliegveld Welschap bij Eindhoven werd uitgebreid met een civiele luchthaven. Door West-Brabant kwam het traject van de hoge snelheidslijn te liggen.

De explosieve agrarische ontwikkelingen veranderden het aanzien van het platteland, maar ook de dramatische ontwikkelingen in de bio-industrie zoals de varkenspest hadden hun invloed.

Pas in de jaren zeventig realiseerde men zich in brede kring dat het Brabantse platteland met zijn kleine gehuchten, heidevelden, lage boerderijen en afwisselende landschap voor een groot deel verloren was gegaan en werden pogingen gedaan te redden wat er nog te redden viel.

Ondertussen holden de ontwikkelingen door. Terwijl Noord-Brabant in 1817 nog een bijna lege plek was op de kaart van het toenmalige koninkrijk, was het in 2000 een gunstig in Europa gelegen regio met goede verbindingen naar zowel de randstad als naar Brussel en het Roergebied. Brabant werd een aantrekkelijke vestigingsplaats voor bedrijven en in het begin van de 21ste eeuw was Brabant de in economisch opzicht snelst groeiende provincie van Nederland.Thuis in Brabant
 
Links | Colofon